CDCKCLB

TradeMark:

BOW

Cảo đùi dĩa xe đạp kèm cờ lê BOW - Cái

95,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Chi nhánh trung tâm

43 Trần Huấn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

4 products

Product Description
Cảo đùi dĩa cốt vuông xe đạp kèm cơ lê BOW

  - Dụng cụ tháo cảo đùi đĩa cốt vuông xe đạp chuyên dụng.

  - Chất liệu thép cáo cấp màu Bạc

  - Trọng lượng 252g

  - Tháo các loại đùi xe đạp trục đặc cốt vuông, độ chính xác và độ bền cao

#cảođùidĩa #cảogiòdĩa #cảođùidĩaxeđạp #cảogiòdĩaxeđạp