SP000006

Cảo líp thả xe đạp có chốt giữa - Cái

50,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Out of stock in all branchs
Product Description
Cảo líp thả định vị xe đạp - Cảo líp có chốt giữa

  - Sử dụng để cảo các loại líp thả xe đạp đua, địa hình...

  - Chất liệu: Thép