CLTB7014A

TradeMark:

BOW

Cảo líp thả xe đạp có giữ chốt giữ BOW 7014A - Cái

70,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Chi nhánh trung tâm

43 Trần Huấn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

9 products

Product Description
Cảo líp thả xe đạp có chốt giữ BOW 7014A

  - Dụng cụ tháo líp thả xe đạp chuyên dụng

  - Chất liệu: Thép

  - Trọng lượng 65g

  - Tháo được tất cả các loại líp thả tầng, độ chính xác và độ bền cao