TRANANHCLTXD

Cảo líp thả xe đạp - Cái

50,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Chi nhánh trung tâm

43 Trần Huấn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

4 products

Product Description
Cảo líp thả xe đạp

- Sử dụng để cảo các loại líp thả xe đạp đua, địa hình...

- Chất liệu: Thép