SP000114

Chân chống gắn Moay ơ (Hub) dành cho xe ti bật - Cái

170,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Out of stock in all branchs
Product Description
Chân chống nhôm xe đạp gắn moay ơ

- Thiết kế mới,gọn hàng cho xe đạp thể thao

- Tránh được trầy sườn và cạ giò khi đạp xe

- Thân làm bằng nhôm bền chắc