Bộ vỏ dây đề - dây phanh có ruột dây phanh xe đạp
90,000đ
Ruột dây đề xe đạp TRLREQ lõi TEFLON không rỉ
38,000đ
Ruột dây phanh xe đạp ROAD TRLREQ không rỉ
30,000đ
Bộ vỏ ruột dây đề xe đạp TRLREQ
60,000đ
Bộ vỏ ruột dây phanh TRLREQ
60,000đ
Ruột dây phanh trước - sau Shimano BR-M800
50,000đ
Dây đề xe đạp Shimano BR-M800
50,000đ