SP000009

TradeMark:

SAHOO

Hộp vá săm ruột xe dạp Sahoo - Hộp

45,000đ

Unit:
Hộp
Stock Information
Chi nhánh trung tâm

43 Trần Huấn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

4 products

Product Description
Hộp vá săm ruột xe đạp Sahoo
- 8 Miếng vá nhỏ
- 1 Chai keo vá xăm
- 1 Miếng sắt chà sát ruột xe đạp
- 2 Cây bấy lốp thép