Vòng chêm líp moay ơ, trục giữa, bb trục rỗng xe đạp
12,000đ