SP000263

TradeMark:

KMC

Sên xích xe đạp 11 speed KMC X11-118L - Full box chính hãng - Cái

430,000đ

Unit:
Cái
Stock Information
Out of stock in all branchs
Product Description

The product description is not available