TCMOTS

Trục côn moay ơ xe đạp bi rời trước sau - Bộ

65,000đ

Unit:
Bộ
Stock Information
Chi nhánh trung tâm

43 Trần Huấn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

5 products

Product Description
Trục côn moay ơ xe đạp bi rời trước sau

      - Chất liệu sắt sử dụng cho ổ bi rời

      - Kích thước: Trục côn trước 108mm - Trục côn sau 145mm